We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Sep 9, 2014

Money and Investment Quotes

A collection for Money and Investment Quotes 
that can inspire you in 
fulfilling your dreams and goals: "Kailan ka pa mag-sisimula? Kapag huli na ang lahat?"

"Panandalian pagtitiis para sa habang-buhay na ginhawa."

"It's not your salary that makes you rich, it's your spending habits."

"Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time."

"Lagi mong tatandaan na hindi habang buhay ay may trabaho ka. May bagong henerasyon na handang pumalit sa kinauupuan mo ngayon."

"Ang hindi marunong mag-ipon walang hinayang magtapon."


Featured Post

IPON o INVEST. Alin nga ba

"Ipon o Invest? Alin nga ba talaga?" Eto ang kadalasang katanungan sakin. Alin nga ba ang mas maganda? Bigyan mo ako...

Join the Truly Rich Club Today!

Subscribe Now!

See all awesome STOCK REPORTS in PinoyInvestor! (size 280x280)

Like Us on Facebook

One Earth Organics Singapore

Follow Us by Email

© 2012. Powered by Blogger.