We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Feb 7, 2013

Turuan ang bawat miyembro ng pamilya na mag tipidAng pagiipon ay hindi lamang ang iyong sariling laban sa buhay dahil bawat miyembro ng pamilya ay may mahalagang tungkulin na tumulong sa usaping pananalapi. Kung ang bawat miyembro ay magiging marunong sa pagiipon, ang bawat pagsusumikap na ito ay nagsisilbing patak ng tubig na pupuno sa isang basong tubig na magbibigay pagasa sa nauuhaw na nilalang.

Turuan natin sila at ipaliwanag ang magandang kapalit ng kanilang simple sakripisyo. Sa ganitong paraan ay makikita nila agad ang magandang dulot ng munti nilang sakripisyo at pagsusumikap.

Kung sakali man na hindi magiging ganun kadali para sa ibang miyembro, bigyan natin sila ng sapat na panahon upang mapagisipan at mabago ang kanilang pananaw.

Lahat ng bagay na sama-samang pinagtutulungan at nakakalikha ng magandang pagbabago!

Mostly Read Today

Popular Posts

Follow Us by Email

© 2012. Powered by Blogger.