We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Feb 19, 2013

Ang makabagong Tambay


Ano ba ang isang Tambay? Nasa Kanto at nakaupo, nagiinuman o tila ba may hinihintay? Naghihintay ng trabaho? pera? pagkakataon na kumita? or natural na tamad lang talaga?

Pero ang tambay na nasa larawan ay ang ating nakasanayang nakikita NOON, pero iba na ang makabagong tambay NGAYON.  Masdan ang larawan sa ibaba.Tama ang iyong nakikita. MANGGAGAWA/EMPLEYADO! Ganito ko nakikita ang makabagong tambay ngayon. 


Ano ano ang pagkakahawig nila?

1. Ang tambay NOON kadalasan nasa kanto, nakikipaginuman kasama ang tropa. 

Ang makabagong Tambay NGAYON, gumigimik pagkatapos ng trabaho. 

2. Ang tambay NOON kadalasan nagpapalipas ng oras sa kanto na walang ginagawa. 
Ang makabagong Tambay NGAYON, inuubos ang oras para magtrabaho at para may swelduhin kada buwan.

3. Ang tambay NOON kadalasan pinalalagpas ang mga pagkakataon sa buhay na dumaan ng hindi namamalayan. 

Ang makabagong Tambay NGAYON pinalalagpas ang mga pagkakataon sa buhay na dumaan. 

Mga pagkakataon na magbibigay sa kanya ng solusyon upang makapagretiro ng maaga at mabuhay sa kita ng "INVESTMENT" na kanyang napalago habang siya ay nagtratrabaho pa.


Hindi ko minamaliit ang isang Empleyado dahil ako ay isa ding tulad nyo. Ngunit, ako ay nanghihinayang sa mga pagkakataong ating sinayang, sinasayang at sasayangin, kung hindi natin matututunan na dapat tayong "Mag-Invest". Upang magkaroon tayo ng panahon sa ating buhay na makita natin ang tunay na ganda ng BUHAY. 

Sa panahon natin ngayon, ang daming pagkakataon sa paligid na magbibigay satin ng kasagutan upang lumago ang ating kita at magkaroon ng oras upang makita ang tunay na SAYA na dulot ng buhay.


"Lagi ninyong tatandaan na hindi habang buhay ay may trabaho ka. May bagong henerasyon na handang pumalit sa kinauupuan mo ngayon. Kung hindi ka gagawa ng paraan habang maaga pa ay magigising ka isang araw na ikaw ay matanda na at wala nang lakas na pumasok sa opisina." - Jo Valerio, Founder: Mag-Invest Ka Pinoy

Wag tayong matakot "Mag-Invest". Hindi malaking salapi ang kailangan upang magawa mo ito. (You can start for as little as P1,000. Read More about BDO UITF Easy Investment Plan)ORAS!Yan ang pinakamahalagang sangkap na iyong kailangan at kada segundo, minuto, araw, linggo, buwan, taon at dekada na iyong sinasayang ay katumbas ng isang butil ng ginto na hindi mo nadampot sa iyong paglalakbay.
"If you don't spare time to learn how to invest, you end up working forever." - Jo Valerio


Mag-Invest Ka Pinoy is an IT Professional working in Singapore. He is an advocate of Financial Literacy in the Philippines. He founded Mag-Invest Ka Pinoy in year 2012 and started the website www.maginvestkapinoy.com. The mission of the website is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan their Retirement.


Sunlife Life Armor - AVAIL NOW!

Mostly Read Today

Follow Us by Email

© 2012. Powered by Blogger.