We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Feb 6, 2013

Bayaran ang mga Utang


"No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax."

Wala daw nakukulong sa utang. Maaring tama subalit anong pagkatao ang meron ka kung gagawin mo ito. Nakatakas ka man sa obligasyon mong bayaran ang pagkakautang ngunit hindi mo kayang bilhin ang isang dignidad at pagkatao.
Lahat tayo dumaraan sa buhay na kinapos tayo sa budget natin o kaya naman ay may hindi inaasahang gastusin at ang lagi nating takbuhan ay ang mga taong malalapit sa atin na sa tingin natin ay magmamagandang loob na tumulong sa pinagdadaanan nating kagipitan sa buhay. Madalas ay nakakaramdam tayo na tanggihan ng iba at may maliit na pagkakataon naman na tayo ay pinagbibigyan sa ating hiling na tulong. Naaalala mo pa ba ang pakiramdam ng ganoong sitwasyon? Masakit ang matanggihan at maluwag na paghinga naman ang kapalit kung mapagbigyan.

Wag nating kakalimutan ang mga emosyon na ito kung tayo ay nakatapos na sa pinagdadaanan natin at gawin natin itong tanda upang hindi na natin balikan pa ang isa pang pagkakataon na ganito. Gawin nating aral ng buhay ang natutunan natin sa mga pagkakataon na tayo ay nagigipit.

May pagkakataon naman na tayo ang nakakaangat at kadalasan ay tayo ang nilalapitan ng mga taong malalapit satin upang maging solusyon sa pinansyal na problema. Minsan ay tumatanggi tayo sa mga taong sinusubukan ang pangalawang pagkakataon para humingi ng tulong ngunit nilalabanan natin ang awa upang maging leksyon sa kanila na dapat ay paghanda nila ang mga bagay na hindi inaasahan upang sa gayon ay hindi na kakailanganin pang lumapit satin para magmakaawa. Minsan naman ay kailangan na natin tumanggi dahil naaabuso na ang ating kabaitan at ang dating satin ay nagiging araw-araw na gawa na lang ito para sa kanila.

Alam natin ang emosyon ng nangungutang at nagpapautang kaya gawin natin ang lahat upang tayo ay huwag ng mabaon pa dito o kaya naman ay gumawa tayo ng paraan upang mabayaran ito dahil ito ang naghuhubog ng kung anong pagkatao meron tayo bilang tao sa ating hiram na buhay.

Open A Binance Account Now!

Sunlife Life Armor - AVAIL NOW!

Mostly Read Today

© 2012. Powered by Blogger.