We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Mar 23, 2013

Apat na Yugto ng Buhay Pinansyal


Gusto kong ibahagi ang isang aral na aking natutunan habang ako ay nasa Singapore.


Sa aking pagdalo sa Singapore Value Investing Summit 2013, nakasama ko ang mga taong may katulad kong pagiisip na nagnanais na bigyan ng katuparan ang pangarap sa buhay.


Nakasama ko rin pati na ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Gamit ang kanilang matagumpay ng kwento ng buhay, binahagi nila kung paano nila nilabanan at tinakasan ang mala Dagang Buhay at Kahirapan.Mayroon daw Apat na Yugto ang ating Buhay at ito ay nahahati sa sumusunod:

1. Pag-aaral

Lahat tayo ay nangangailangan dumaan sa unang yugto na ito.

Mula sa 1 yr old hanggang 20 yrs old taon gulang ay kailangan nating gugulin ang panahon na ito upang matuto, magaral at magipon ng kaalaman na maghuhubog ng ating pagkatao at pananaw sa buhay.


Ang kadalasang edad na tayo ay nagtatapos sa kolehiyo ay dalampung taon gulang. At sa edad na ito ay masasabi nating handa na tayong harapin ang Ikalawang Yugto ng ating Buhay.2. Pamumuhunan


Ang ikalawang yugto ng buhay ay ang pamumuhunan.

Makatapos ang ating matagumpay na pagtatapos sa kolehiyo ay handa na tayong simulan ang ikalawang yugto kung saan ay hahanapin natin ang trabahong magbibigay satin ng pang-araw araw na kita.

Gugugulin natin ang yugtong ito mula sa 21 yrs old hanggang 40 yrs old.

Sa kitang ito tayo aasa ng ating ikabubuhay SUBALIT sa yugtong ito, dapat ay pagukulan din nating magtabi ng maliit na bahagi ng ating kita at ito ay ating ilalaan upang magsimulang mamumuhunan.


Pamumuhunan para makapagtabi ng para sa Emergency Fund, makakuha ng Life Insurance at makapamuhunan sa Mutual Funds or Stocks or Property.

Sa yugto din na ito tayo magsisimulang bumuo ng ating sariling Pamilya.3. Pagpapalago

Sa ikatlong yugto natin pagsusumikapan na palaguin ang ating pinuhunan upang maging matagumpay tayong makalikha ng mga Assets na magbibigay satin ng 100% PASSIVE INCOME.

Gugugulin natin ang yugtong ito mula sa 41 yrs old hanggang 60 yrs old.

Hindi ganun kadali magpalago ng Yaman. Mahahalintulad natin ito sa isang binhi na ating itinanim at araw-araw nating paglalaanan ng oras at panahon na diligan at palaguin upang balang araw ay maging Puno ito na magbibigay satin ng lilim at bunga.


Determinasyon at Oras ang ating kailangan upang matagumpay tayo sa pagpapalago ng ating yaman.4. Pagreretiro

Ito na ang huling yugto ng buhay at sa yugtong ito natin aanihin ang bunga ng binhi na ating itinanim.

Gugugulin natin ang yugtong ito mula sa 61 yrs old hanggang 80 yrs old.

Kung naging matagumpay ka mula unang yugto hanggang sa ikatlo, ito na ang pinaka hihintay nating bahagi kung saan ating aanihin ang bunga ng binhi na ating itinanim.

Ano pang hahanapin mo sa buhay sa yugtong ito kung ang lahat ng bagay ay nasa iyo na:


Oras, Pamilya, Yaman. 


Ito na ang panahon upang suklian mo ang iyong sarili sa lahat ng paghihirap at pagtitiis upang marating mo ang huling bahagi na ito.Sana ay makatulong ang kaalaman na aking ibinahagi sa inyo at maging gabay ninyo ito sa iyong biyahe sa buhay.

Mag-Invest Ka Pinoy is an IT Professional working in Singapore. He is an advocate of Financial Literacy in the Philippines. He founded Mag-Invest Ka Pinoy in year 2012 and started the website www.maginvestkapinoy.com. The mission of the website is to encourage every Filipino to learn how to SaveInvest their money and plan their Retirement.

 


Mostly Read Today

Popular Posts

Follow Us by Email

© 2012. Powered by Blogger.