We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Jul 5, 2013

Makakaya ko ba?


Wala nang mas hihirap pang paghahanda kundi ang paghandaan ang hindi inaasahan. Ang mawalan ng trabaho, mawalan ng minamahal sa buhay, ang magkasakit at iba pang hindi inaasahang pangyayari na possibleng maganap sa hindi natin inaasahang panahon.

Ang tanong, Handa ka na ba? Makakaya mo ba?

"Dear Jo, LIFE IS UNFAIR!!!"

Hindi ako nangangarap palitan si Joe D Mango pero nangangarap akong mabawasan ang mga taong magsasambit ng mga ganitong salita. Ito ang kadalasang sinabi sakin ng mga taong nakakausap ko paglumalapit sakin at humihingi ng tulong. 

Aminado akong HINDI MADALING mabuhay PERO MASARAP ang mabuhay!

Simple lang naman ang solusyon sa mga ganitong bagay, Paghandaan mo!

Paano?!

Narinig mo na ba yung term na "EMERGENCY FUND"?
Ang 'Emergency Fund' ay ipon naitabi o kailangan itabi para may pondo kang magagamit sa oras ng pangangailangan. Pangangailangan gaya ng Sakuna, Pagkakasakit, Pagkatanggal sa Trabaho o anong pangyayari sa buhay na may epekto sa iyong pamumuhay.

Nirerecommenda ng mga eksperto na mag tabi ng halagang katumbas ng tatlo hanggang anim na buwanang gastos.

Ang 'SALE' or 'Big Discount' ba sa Mall ay isang halimbawa ng 'Emergency'? HINDI!Dahil hindi natin kayang alamin ang mga hindi inaasahang kaganapan ng buhay, makakabuting unti-unti mo itong PAGHANDAAN, PAG-IPUNAN at panatilihing HINDI MAGAGALAW ang pondong ilalaan mo dito.

Kadalasang batayan na aking nababasa ay tatlo (3) hanggang anim (6) na buwang gastos ang katumbas na halaga ng Emergency Fund mo.

Dagdag na detalye na aking natutunan ng ako'y dumalo sa isang Investment Summit dito sa Singapore ay:

Kung binata o dalaga, mahalagang makapagtabi ng halagang katumbas ng tatlong buwan na gastos.

Sa mag-asawa o may mga umaasang magulang o kapatid, mahalagang makapagtabi ng halagang katumbas ng anim na buwan na gastos.

Sa may mga negosyo, mahalagang makapagtabi ng halagang katumbas ng isang taon na gastos.

Halimbawa:


Single (1x is good / 3x is better)

============
Total Monthly Expenses: P30,000.00
Your Emergency Fund should be: P30,000.00 x 3 = P90,000.00

Married / With Dependents (3x is good / 6x is better)

============
Total Monthly Expenses: P50,000.00
Your Emergency Fund should be: P50,000.00 x 6 = P300,000.00

Businessman (6x is good / 12x is better)

============
Total Monthly Expenses: P100,000.00
Your Emergency Fund should be: P100,000.00 x 12 = P1,200,000.00

Note: Start with the good multiplier and find a way to reach for a better multiplier. The most important thing you to do is atleast you start building your Emergency Fund. You have something you can use when you need it.


Nauunawaan ko na hindi madaling tanggapin ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay subalit minsan ay sumasagi sa malikot kong isipan kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit siya umiiyak nang mawalan ng trabaho, dahil ba mahal nya ang kanyang trabaho o hindi nya malaman kung saan siya kukuha ng panggastos. 

Dahil ba iniwan na sila ang kanyang mahal sa buhay o hindi nya malaman kung saan ihihimlay ang kanyang mahal sa buhay. 

Dahil ba masakit para sa kanya ang bawat tusok ng karayom sa kanyang kapamilyang maysakit o dahil mahal ang bawat tusok ng gamot? 

Ipagpaumanhin mo kung ganito ang minsan kong naiisip subalit ito ang kadalasang kwento ng buhay ng mga Filipino.

Huling paalala, magkaiba ang Emergency Fund at Retirement Fund. Siguraduhin mong alam mo ang layunin ng dalawang ito. mahalaga din na malaman mo na dapat ay madali mong makukuha (LIQUIDITY) ang pera mo kung ito ay Emergency Fund at dapat ay maganda naman ang kinikita (GROWTH POTENTIAL) taon-taon ng pera mo kung ito ay Retirement Fund.

May pahabol, paano daw kung problemang puso? Dapat din ba itong paghandaan?


Hindi kita masasagot jan pero may taong makakatulong sayo:♪ ♫ ♩ ♬ Love is all that matters... ♪ ♫ ♩ ♬

Mag-Invest Ka Pinoy is an IT Professional working in Singapore. He is an advocate of Financial Literacy in the Philippines. He founded Mag-Invest Ka Pinoy in year 2012 and started the website www.maginvestkapinoy.com. The mission of the website is to encourage every Filipino to learn how to SaveInvest their money and plan their Retirement.

Featured Post

Modified Savings Pag-IBIG 2 (MP2)

1. What is Pag-IBIG Fund MP2 Savings Program?  The MP2 Savings Program is a voluntary savings program for members who wish to ...

Like Us on Facebook

Join the Truly Rich Club Today!

Subscribe Now!

See all awesome STOCK REPORTS in PinoyInvestor! (size 280x280)

Follow Us by Email

© 2012. Powered by Blogger.