We are a Community. Our mission is to encourage every Filipino to learn how to Save, Invest their money and plan for their Retirement.

Apr 6, 2015

Frequently Asked Questions and Answers


1. Paano Mag-Invest?
Maari kang makapag-invest sa Mutual Fund, UITF, Direct Stock Investing o sa Property Investment.


Narito ang ilang paraan kung paano ka makakasabay sa tuloy-tuloy na pag unlad ng Pilipinas:


2. Bakit kailangan Mag-Invest?
Una, Depende ito sa layunin o goal mo. Maaaring ito ay sobrang pera na nais mong ilagak para kumita at magamit para sa iyong Retirement, Dream House, College Fund ng mga bata. Pangalawa, Alam natin na hindi kalakihan ang kita ng ating Savings sa bangko. At kung hahayaan mo lang ito doon sa matagal na panahon ay lugi ka dahil sa epekto ng inflation. Para sa dagdag na paliwanag, basahin mo ito "IPON o INVEST, Alin nga ba?"


3. Kung Mag-iinvest ako sa Mutual Fund, UITF o Stock Investing sigurado bang kikita ito?
HINDI. Subalit, ayon sa historical data, kung i-aaverage mo ang kita at lugi ng iyong investment, nahihigitaan nya ang kita na ibinibigay ng savings sa bangko. Mahalagang malaman mo na sobrang pera o perang hindi mo kakailanganin sa mahabang panahon ang dapat mo gamitin kung nais mong mag-invest sa Mutual Fund, UITF at Stocks.

4. If I'm working overseas, can I still invest in Mutual Funds/Stock Market in the Philippines?
YES. All you need to do is fill-up the application form, scan the requirements and email it to them so they can verify. Once verified, Send the original documents via mail. You also need to remit your initial Investment in their designated bank account.


5. Paano sumali sa Mag-Invest Ka Pinoy?
Wala po kaming binebenta o registration for membership na hinihingi. Financial Literacy Advocacy po ito. Hindi ito MLM o Networking na gaya ng inyong nakasanayan. Ang layunin namin ay ituro sa inyo ang tamang paraan at legal na paraan para mag-invest. At iiwas kayo sa mga maling nakagawian na pagsali sa mga Networking at MLM.

6. I'm Interested to join Truly Rich Club by Bo Sanchez. How to register?
You can join Truly Rich Club by registering using this link: http://bit.ly/TrulyRichBoSanchez

0 comments:

Post a Comment

Open A Binance Account Now!

Sunlife Life Armor - AVAIL NOW!

Mostly Read Today

Follow Us by Email

© 2012. Powered by Blogger.